Thornthwaite Su bilancosu Mobil Programı

Yaygın olarak kullanılan iklim tipi belirleme yöntemlerinden biri olan Thornthwaite yöntemi; Uzun süren hesaplamaları, en ufak bir yanılma payı ile farklı sonuçların elde edilmesinin kaçınılmaz olması ve üretilen çeşitli yazılımların günümüzde yetersiz kalması (Grafik çizimi ve iklim tipinin belirlenmesi gibi) ile beraber ülkemiz için tutarlı sonuçları veren bu yöntemin kullanılması zorlaşmış ve azalmıştır.

Sahada çalışmayı hızlandırmak ve yanılma payını ortadan kaldırarak daha doğru sonuçlar elde etmek suretiyle Thornthwaite İklim Sınıflandırması yöntemini kullanarak Su Bilançosu Tablosunu, Su Bilançosu Grafiğini ve İklim Tipi sonuçlarını elde edebilecek güncel yazılım ihtiyacı doğmuştur. Doğan bu ihtiyaca yönelik çalışmalar sonucu ortaya konan yazılım ile bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmıştır.

Yazılımın mobil cihazlar üzerinden çalışması ile beraber sahada her an hesaplamayı yapabilmek, yazılım ile hesaplandığından dolayı yanılma payının ortadan kalkması ile beraber daha doğru sonuçların alınması su bilançosu tablosundaki veriler kullanılarak manuel olarak excell yazılımı ile yapılmaya çalışılan grafiğin de, bu yazılım tarafından çizdirilerek rapor halinde sunulması gerçekleştirilmiştir.

Programın kullanılması ile beraber bir istasyon için tablo oluşturulması, grafik çizdirilmesi, iklim tipinin belirlenmesi ve rapor alınması bir saniye sürmektedir.

MOBILE APPLICATION FOR WATER BALANCE

  (WATER BALANCE, CLIMATE TYPE AND GRAPHIC DRAWING) SOLUTION

Abstract

Thornthwaite method, which is one of the widely used climate type determination methods; Long-term calculations, the inevitability of obtaining different results with the slightest error, and the inadequacy of the various softwares produced (such as the determination of the graphical drawing and the type of climate) together with this method, which gives consistent results for our country, have become more difficult and difficult to use.

By using the Thornthwaite Climate Classification method, the need for up-to-date software can be obtained using the Thornthwaite Climate Classification method, Water Balance Sheet Graph, and Climate Type results by accelerating field work and eliminating the margin of error. These needs have been tried to be solved with the software that was developed as a result of the studies.

With the software to work on the mobile devices at any time in the field to make the calculation, because the calculation of the error is eliminated due to the error is more accurate results to be obtained by using the data in the table of water balance sheet manually using the software was made by the software to be drawn in the report was presented by the software. .

With the use of the program, creating a table for a station, drawing graphics, determining the type of climate and taking a report takes one second.

Keywords: Thornthwaite, mobile application software, climate classification, water balance graph, climate type determination